Członkowe

 

Ela Guc – Prezes Zarządu

 

 

 

 

Andrzej Spitzer – Wice – Prezes Zarządu

 

 

 

 

Zbyszek Drążkowski – dyrektor

 

 

 

 

Paweł Bartoszcze - kierownik

 

 

 

 

Romek Hackenberg – członek

 

 

 

 

Rysiek Palak – członek

 

 

 

 

Marian Pietraś - członek

 

 

 

 

Zbyszek Wójtowicz – członek

 

Ela Mamcarz - woluntariuszka

 

 

 

 

Ewa Stawska - woluntariuszka

 

 

 

 

Darek Gromek – wolontariusz

 

 

 

 

Wiesiek Jagiełło - wolontariusz

 

 

 

 

Wojtek Sałamaja - wolontariusz

 

 

 

 

Andrzej Skowronek - wolontariusz

 

 

 

 

Artek Jaszczewski – pracownik